mdi-calendar-text

پایین دست پتروشیمی

event
29 بهمن 1399 چندرسانه‌ای

چرا صنعت پایین‌دست پتروشیمی اهمیت ویژه دارد؟!

مطالبات اعضای اتحادیه سراسری این صنعت در دیدار با عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام چه بود؟

29 بهمن 1399 مطلب

بازدید دکتر جلیلی از چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست و دیدار با تولیدکنندگان

27 بهمن 1399 چندرسانه‌ای

بازدید اخیر عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان از چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست؛

چرا سعید جلیلی اصرار به نمایش فرصت‌ها و دستاورد‌های ملی دارد؟!

21 بهمن 1399 تصویر

بازدید دکتر جلیلی از نمایشگاه ایران پلاست ۹۹