mdi-calendar-text

خیزش سلیمانی ها

event
21 بهمن 1398 تصویر

سخنرانی دکتر جلیلی در جمع پرشور مردم زنجان

خیزش سلیمانی ها

21 بهمن 1398 مطلب

دکتر جلیلی در اجتماع پرشور جوانان زنجانی:

دشمن می‌گوید من تعیین می‌کنم که شما اجازه انتشار تصویر شهید سلیمانی را داشته باشی یا نه!

20 بهمن 1398 چندرسانه‌ای

در جمع پرشور مردم زنجان در همایش خیزش سلیمانی ها

تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر