mdi-calendar-text

در جمع فعالان بسیج دانشجویی

event
14 آبان 1402 تصویر

کسانی که شعار «نه غزه» سر دادند، امروز نگران سکوت دربرابر غزه هستند!

اثبات حقانیت گفتمان مقاومت!

22 مهر 1402 مطلب

درجمع فعالین بسیج دانشجویی برخی دانشگاه‌های تهران عنوان شد؛

خواب خاموش شدن مقاومت هیچگاه تعبیر نخواهد شد

22 مهر 1402 تصویر

نشست دکتر جلیلی با فعالین بسیج دانشجویی برخی از دانشگاه‌های تهران