mdi-calendar-text

سفر به استان خوزستان

event
برنامه سفر 22 اسفند 1401 مطلب

روایت خوزستان؛ حاشیه‌نگاری جلسهٔ پرسش‌وپاسخ دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر جلیلی

16 اسفند 1401 مطلب

هپکو، هفت‌تپه و ماشین‌سازی هم قرار بود مولدسازی شوند / رشد اقتصادی در برنامه هفتم ۸ درصد تعریف شده

16 اسفند 1401 تصویر

نشست آرمان تا واقعیت و گفتگو با دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز