mdi-calendar-text

نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

event
09 بهمن 1401 چندرسانه‌ای

دیدار صمیمانه دکتر جلیلی با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف؛

آخرین حربه‌های دشمن برای جدا کردن مردم از حکومت

09 بهمن 1401 چندرسانه‌ای

دیدار صمیمانه دکتر جلیلی با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف؛

توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با اتکاء به توان داخلی ممکن است یا با اتکاء به شرکت‌های خارجی و اروپایی؟

02 بهمن 1401 چندرسانه‌ای

نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف؛

نقش دانشجو در مقابله با برنامه دشمن برای جنگ با انقلاب اسلامی چیست؟