mdi-calendar-text

سفر به استان یزد

event
برنامه سفر 16 بهمن 1401 مطلب

مشروح سخنان دکتر جلیلی در نشست با اساتید دانشگاه‌های استان یزد

24 دی 1401 چندرسانه‌ای

نشست با اساتید دانشگاه‌های استان یزد؛

اسلام مدعی کرامت، حقوق و مشارکت زن

24 دی 1401 چندرسانه‌ای

نشست با اساتید دانشگاه‌های استان یزد؛

بند توافق شده عجیب و باورنکردنی در برجام کدام است؟

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

نشست با برخی اساتید دانشگاه‌های استان یزد؛

هر دانشگاه ما باید یک دولت سایه باشد تا با تایید_ تکمیل _تصحیح به دولتها کمک کند

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی، دانشگاه یزد؛

یک چالش پارادایمی و روش شناسانه در حوزه سیاسی اجتماعی

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

قانون مبنای عمل همه و التزام به قانون نقطه مشترک است

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

عدم توازن در «خلق پول» و «رشد تولید» عامل تورم و کاهش ارزش پول ملی

17 دی 1401 چندرسانه‌ای

پرسش و پاسخ دانشجویی، دانشگاه یزد؛

روایت درست از برجام کدام است؟

17 دی 1401 چندرسانه‌ای

پرسش و پاسخ دانشجویی، دانشگاه یزد؛

ملاک صحیح یا غلط بودن یک حرف و نظر چیست؟

16 دی 1401 تصویر

برش و برداشت دوم از تبیین سعید جلیلی در مسجد حظیره یزد

از همان جا که گمان نمی‌کردند!

16 دی 1401 تصویر

برش و برداشتی از تبیین سعید جلیلی در مسجد حظیره یزد

راز مقاومت؟ بصیرت

16 دی 1401 مطلب

در مراسم یادبود دو سردار عرصه جهادتبیین و جبهه مقاومت، علامه مصباح یزدی و سردار سلیمانی، عنوان شد؛

سردار سلیمانی و علامه مصباح گزینه زور و تزویر دشمن را بی‌خاصیت کردند

15 دی 1401 تصویر

یا لیت قومی یعلمون

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

14 دی 1401 چندرسانه‌ای

تیزر

بحث و گفتگوی دکتر جلیلی و دو نفر از دانشجویان دانشگاه یزد

13 دی 1401 تصویر

سفر دکتر سعید جلیلی به استان یزد