mdi-calendar-text

سفر به استان یزد

event
برنامه سفر 24 دی 1401 چندرسانه‌ای

نشست با اساتید دانشگاه‌های استان یزد؛

اسلام مدعی کرامت، حقوق و مشارکت زن

24 دی 1401 چندرسانه‌ای

نشست با اساتید دانشگاه‌های استان یزد؛

بند توافق شده عجیب و باورنکردنی در برجام کدام است؟

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

نشست با برخی اساتید دانشگاه‌های استان یزد؛

هر دانشگاه ما باید یک دولت سایه باشد تا با تایید_ تکمیل _تصحیح به دولتها کمک کند

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی، دانشگاه یزد؛

یک چالش پارادایمی و روش شناسانه در حوزه سیاسی اجتماعی

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

قانون مبنای عمل همه و التزام به قانون نقطه مشترک است

20 دی 1401 چندرسانه‌ای

عدم توازن در «خلق پول» و «رشد تولید» عامل تورم و کاهش ارزش پول ملی

17 دی 1401 چندرسانه‌ای

پرسش و پاسخ دانشجویی، دانشگاه یزد؛

روایت درست از برجام کدام است؟

17 دی 1401 چندرسانه‌ای

پرسش و پاسخ دانشجویی، دانشگاه یزد؛

ملاک صحیح یا غلط بودن یک حرف و نظر چیست؟

16 دی 1401 تصویر

برش و برداشت دوم از تبیین سعید جلیلی در مسجد حظیره یزد

از همان جا که گمان نمی‌کردند!

16 دی 1401 تصویر

برش و برداشتی از تبیین سعید جلیلی در مسجد حظیره یزد

راز مقاومت؟ بصیرت

16 دی 1401 مطلب

در مراسم یادبود دو سردار عرصه جهادتبیین و جبهه مقاومت، علامه مصباح یزدی و سردار سلیمانی، عنوان شد؛

سردار سلیمانی و علامه مصباح گزینه زور و تزویر دشمن را بی‌خاصیت کردند

15 دی 1401 تصویر

یا لیت قومی یعلمون

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

14 دی 1401 چندرسانه‌ای

تیزر

بحث و گفتگوی دکتر جلیلی و دو نفر از دانشجویان دانشگاه یزد

13 دی 1401 تصویر

سفر دکتر سعید جلیلی به استان یزد