mdi-calendar-text

گرامی‌داشت شهید دیالمه در مشهد

event
08 مرداد 1401 مطلب

روایت مرتضی فیروزآبادی از کتاب پیشنهادی جلیلی

برای فهم دقیق چالش‌های برنامه‌ریزی در ایران

02 مرداد 1401 مطلب

در جمع بسیج اساتید دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد مطرح شد؛

کمک به دولت با پیگیری سایه‌به‌سایه نیازمند نشاط اجتماعی جدی در جامعه دانشگاهی است

01 مرداد 1401 تصویر

نشست با بسیج اساتید دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد

15 تیر 1401 چندرسانه‌ای

؟ مولفه‌های حیات‌طیبه از منظر قرآن

15 تیر 1401 چندرسانه‌ای

؟ از الزامات جهادتبیین، تبیین در زمان خود است

07 تیر 1401 مطلب

در همایش ملی «دیالمه نیاز امروز» مطرح شد؛

از الزامات جهادتبیین، تبیین در زمان خود است، شهید دیالمه نمونه برجسته جهاد تبیین بود

07 تیر 1401 تصویر

همایش ملی «دیالمه نیاز امروز»