mdi-calendar-text

بررسی برنامه‌ی وزیر ورزش و جوانان

event
17 شهریور 1400 مطلب

در دیدار با وزیر ورزش مطرح شد:

خاطره‌ای از قهرمان کشتی ایران و یک نکته مهم مدیریتی

14 شهریور 1400 چندرسانه‌ای

نشست مشترک با دکتر سجادی، وزیر ورزش و جوانان؛

ورزش را باید به چشم فرایند و پروسه‌های بلندمدت نگاه کرد، نه پروژه‌های زودبازده

10 شهریور 1400 مطلب

نشست مشترک با وزیر ورزش و جوانان:

موفقیت‌های ورزشی پایدار با فرایندهای صحیح بدست می‌آید، نه پروژه‌های نمایشی