mdi-calendar-text

اصفهان 1400

event
25 خرداد 1400 مطلب

حضور دکتر جلیلی در جمع هواداران اصفهانی خود:

دعوت سه‌باره جلیلی برای مناظره با عاملان وضع موجود/ میگویند دولت تعامل ما هستیم؛ تعامل کجاست؟ چه نتایجی داشت؟

25 خرداد 1400 تصویر

بازدید دکتر سعید جلیلی از شرکت بهیار صنعت سپاهان

حضور معنا دار سعید جلیلی در شرکت بهیار صنعت سپاهان

25 خرداد 1400 مطلب

حضور معنادار سعید جلیلی در یک شرکت دانش بنیان؛

جلیلی: اگر ما میگوییم کشور می‌تواند جهش پیدا کند، این شرکت گواه ادعای ماست/ مدل «بهیار صنعت» را باید در کشور تکثیر کنیم