mdi-calendar-text

دیدار با ورزشکاران

event
25 خرداد 1400 تصویر

در جمع ورزشکاران نازی‌آباد

25 خرداد 1400 مطلب

دیدار جلیلی با جمعی از ورزشکاران در نازی آباد؛

پرسپولیس و استقلال را در قالب یک تعاونی به مردم واگذار می‌کنیم /کسانی که سال‌ها در عرصه ورزش فکر و برنامه‌ریزی کرده‌اند باید در راس وزارت ورزش قرار بگیرند