mdi-calendar-text

دیدار با جمعی از دانش‌آموزان و جوانان

event
25 خرداد 1400 مطلب

دیدار صمیمی جلیلی با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان:

نظام آموزشی ما بیشتر یک نظام منفعل است تا آنکه نقش آفرین باشد/اگر عدالت ورزشی فراگیر شود، معضلات اجتماعی نیز کاهش می‌یابد

25 خرداد 1400 مطلب

یک رمان ایرانی با امضای سعید جلیلی؛

جلیلی در دیدار با نوجوانان چه کتابی به آنها هدیه کرد؟