mdi-calendar-text

تلوبیون

event
30 خرداد 1400 مطلب

تلویزیون اینترنتی سعید جلیلی چند گفتگوی زنده برگزار کرد؟

25 خرداد 1400 مطلب

گفتگوی برخط جلیلی با ۵ تن از نمایندگان اصناف کشاورزی:

بخش مهمی از ارز دولتی واردات کالاهای اساسی را به صورت هدفمند به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اختصاص میدهیم

17 خرداد 1400 مطلب

در گفتگو با تلویزیون اینترنتی جهش مطرح شد:

جلیلی: همه جوانان مستعد مثل آقای بیرانوند فرصت کشف استعداد را پیدا نمیکنند؛ پس دولت باید به دنبال آنها برود/ برنامه استعدادیابی ورزشی جلیلی چگونه خواهد است؟

17 خرداد 1400 مطلب

جلیلی در برنامه اینترنتی:

برای تهیه برنامه روستا، در روستا زندگی کردیم

17 خرداد 1400 مطلب

ابعاد برنامهٔ ورزشی سعید جلیلی چیست؟

جلیلی: در زمینه ورزش برنامه داریم و آن را از طریق تلویزیون اینترنتی ارائه خواهیم داد

16 خرداد 1400 مطلب

جلیلی در گفتگوی اینترنتی پس از مناظره:

در برخی زمینه‌ها دو سال کار جدی کارشناسی شده است؛ به همین خاطر از برنامه‌هایمان دفاع می‌کنیم

14 خرداد 1400 مطلب

کاندیدای انتخابات در ارتباط زنده با جامعه ناشنوایان؛

جلیلی: ارائه حداکثری خدمات به جامعه معلولان وظیفه قانونی دولت است