mdi-calendar-text

گفت‌وگو با ایرانیان خارج از کشور

event
12 خرداد 1400 مطلب

گفتگوی دکتر جلیلی با شبکه جام جم؛

استفاده از توانمندی و فرصت حضور ایرانیان در خارج از کشور

12 خرداد 1400 تصویر

گفتگو با ایرانیان خارج از کشور از طریق شبکه جام جم