پویش مردمی حمایت از دکتر جلیلی

پویش میلیونی حامیان دکتر جلیلی در سراسر کشور متعلق به افرادی است که یا از طریق بیانیه از ایشان حمایت نموده و یا با ارسال «مشخصات و شهر یا استان محل فعالیت» به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۷۸۲۶۶۶۶۶۶ طومار پیامکی دعوت از دکتر جلیلی را امضا کرده اند. در صورتی که سابقا از یک طریق از دو راه ذکر شده اقدام به امضای طومار ایشان نموده‌اید نیازی به حمایت مجدد از طریق ارسال نام یا ارسال پیامک نیست.

[emza]


© پایگـاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی 1393

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا