حمایت مالی

برای حمایت مالی از ستاد مردمی دکتر جلیلی، همچنین می توانید از طریق عابربانک از طریق شماره حساب ۲۰۰۵۳۲۴۲۹۰۰۴ یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۲۴۶۹۱۳۸۱ بانک ملی به نام محمدصادق شهبازی استفاده کنید.

توجه داشته باشید که هیچ قبضی پذیرفته نمی شود و پرداخت ها باید بدون نام باشد. برای پرداخت اینترنتی نیز می توانید از فرم بالا استفاده کنید.

[parspal]


© پایگـاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی 1393

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا