- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری نشست نقد کتاب با عنوان«از تراژدی تا احیای علوم سیاسی» با حضور دکتر جلیلی و اساتید دانشگاه