- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری نشست دکتر جلیلی با مدیران واحد های فولادی کشور و اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران