- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری نشست دکتر جلیلی با تولیدکنندگان حوزه نوشت افزار ایرانی-اسلامی