- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم