- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری سخنرانی و بازدید دکترجلیلی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس