- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری سخنرانی دکتر جلیلی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران