- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری سخنرانی دکتر جلیلی در چهارمین دوره اردوی معرفتی تشکیلاتی «اسلام ناب» در آبعلی