- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری سخنرانی دکتر جلیلی در سی و دومین سالگرد شهادت سهید علی اصغر حسینی محراب در مشهد