- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری سخنرانی دکتر جلیلی در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت سالروز فتح خرمشهر

IMG_8028 IMG_8036 IMG_8041 IMG_8047 IMG_8054 IMG_8084 IMG_8089 IMG_8122 IMG_8093 IMG_8123 IMG_8147 IMG_8103 IMG_8137 IMG_5408 IMG_5358 IMG_5400 IMG_8159 IMG_8165 IMG_8170