- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری حضور و سخنرانی دکتر جلیلی در شورای تامین استان خراسان جنوبی