- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری حضور دکتر جلیلی در منزل و مزار شهید محمد حسین حدادیان