- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری حضور دکتر جلیلی در طرح رسانه‌ای نباء در اردوگاه سیدالشهداء آبعلی