- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری بررسی وضعیت سیلاب های اخیر کشور با حضور کارشناسان هواشناسی و حوزه آب