- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری بازدید دکتر جلیلی از مزرعه نمونه صادرات صیفی جات در استان مرکزی