- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری بازدید دکتر جلیلی از فاز ۱۳ پارس جنوبی در عسلویه استان بوشهر