- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری بازدید دکتر جلیلی از بیمارستان صحرایی دفاع مقدس در منطقه صفر مرزی