- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری بازدید دکتر جلیلی از بیمارستان کانتینری (پرتابل) مرکز بهداری سپاه غرب کشور