- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری بازدید از روستای زلزله زده شیخ صالح در نوار مرزی