- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

کلیپ/چرا باید به آینده کشور امیدوار بود؟ یک نمونه از هزاران جوان موفقی که در رسانه ها سانسور هستند را ببینیم!

دانلود با کیفیت متوسط

دانلود و مشاهده در آپارات