- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

کلیپ/تفاوت مهم امام خمینی (ره) با آقای منتظری در انتقاد از وضع موجود!

دانلود با کیفیت متوسط

دانلود و مشاهده در آپارات