دیوان سالاری دولتی تهدیدی برای پیشرفت کشور است Reviewed by Momizat on . دكتر سعيد جليلى نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جلسه هم انديشى با مديران و نمايندگان شركت هاى دانش بنيان استان خراسان رضوى شرکت کرد. به گزارش دكتر سعيد جليلى نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جلسه هم انديشى با مديران و نمايندگان شركت هاى دانش بنيان استان خراسان رضوى شرکت کرد. به گزارش Rating:
سخنرانی دکتر جلیلی در جلسه هم انديشى با مديران و نمايندگان شركت هاى دانش بنيان استان خراسان رضوى

دیوان سالاری دولتی تهدیدی برای پیشرفت کشور است

دکتر سعید جلیلى نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جلسه هم اندیشى با مدیران و نمایندگان شرکت هاى دانش بنیان استان خراسان رضوى شرکت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر جلیلی، وی ظهور یک قدرت تمدن ساز جدید را عامل هراس و نگرانى غربى ها بر شمرد و با ذکر خاطره اى از مواجهه خود با خاویر ســولانا – مسئول وقت مذاکرات ۱+۵ بر سر مسائل هسته اى ایران- اظهار کرد: سختگیرى غربى ها بر سر مسائل هسته اى با این عنوان که ایران مى خواهد یا مى تواند بمب هسته اى بســازد؛ بهانه اى بیش نیست و خود غربى ها نیز به بهانه جویى هاى شان اذعان دارند.
وى ادامه داد: سؤال اینجاست در حالى که آمریکا به تنهایى بیش از ۵۰۰۰ کلاهک هسته اى فوق پیشرفته دارد و بقیه کشورهاى مذاکره کننده هم به تناسب همین میزان کلاهک هسته اى دارند، چرا بر سر مسائل هسته اى با ایران بر سر میز مذاکره مى نشینند؟ در حالى که فعالیت هاى هسته اى ایران مورد تأیید آژانس هسته اى است و دوربین هاى نظارتى نیز مراحل غنى سازى را رصد مى نمایند. چرا این حساسیت ها نسبت به کشورهایى مانند هند و پاکستان که داراى بمب هسته اى هستند؛ نیست؟!
رئیس سابق گروه مذاکره کننده هسته اى ایران با کشورهاى غربى خاطرنشان کرد: غربى ها از ظهور یک قدرت نوظهور تمدن ساز احساس خطر کرده و دست به بهانه جویى مى زنند. این قدرت البته ساخت بمب هسته اى نیست،بلکه ظهور قدرت در تمامى عرصه هاست. آن ها این قدرت تمدن ساز جدید را رقیب خود یافته در حالى که طى چند قرن در حوزه تمدنى رقیب جدى نداشته اند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این جلسه تصریح کرد: اندیشــه اگر امتداد یابد و تبدیل به عرصه هاى واقعى شود، مى تواند تمدن سازى کند. غربى ها احساس کرده اند که ایران با تمام فراز و نشیب هاى ۴۰ ساله اش در حال شــکل گیرى یک تمدن جدید با اندیشه هاى متفاوت اســت و اکنون مظاهر این اندیشه درعرصه هاى مختلف بروز پیدا کرده است.
جلیلى در ادامه گفت: در مذاکرات هســته اى تمام ســعى و تلاش شــان این بود که اجازه ندهند ما روى پاى خود ایســتاده و پیشرفت نماییم. آن ها حتى از تحریم، تخریب و ترور نیز دریغ نورزیدند. علت ترور دانشمندان هسته اى ما ریشه در همین استراتژى دارد.
وى در واکاوى دلایل عقب نشینى غربى ها بر سر مسائل هسته اى خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ در ژنو۲ گفتند نباید ســوخت ۲۰ درصد داشته باشید؛ ما سوخت ۲۰ درصد را براى ۸۵۰ هزار بیمار و تولید دارویى مى خواستیم. پیشنهاد دادیم وقتى اجازه غنى سازى نمى دهید لااقل به ما بفروشید و در اختیار ما بگذارید، اما آن ها با درک نیاز ما تلاش کردند جهت امتیاز گیرى ا را جلو بیاورند.
سعید جلیلى افزود: در همانژنو ۲ وقتى خطاب به مذاکره کنندگان گفتیم حال که نمى فروشید پس خودمان مى سازیم یکى از اعضا با تمسخر و لبخند کنایه آمیزى گفت؛ اگر مى توانید بروید بسازید!. تصور آنان بر این مبنا بود که ساخت آن کار آسانى نیست، اما همین شهید شــهریارى و تیم همراه شان این مهم را انجام دادند. به همین دلیل شهید شــهریارى را ترور کرده و به شهادت رساندند. پس از این اقتدار هسته اى دشمن خود به خود عقب نشینى کرد و آنجا بود که در ژنو ۳ براى ۲۰ درصد پاى میز مذاکرات آمدند.
وى که در جمع نمایندگان شرکت هاى دانش بنیان و در محل گروه مهام شرق سخن مى راند؛ گفت: این قدرت باید در تمامى عرصه ها تکثیر شــود تا منجر به ظهور قدرتى شود که آنان از همان مى هراســند. وقتى در صنایع موشکى پیشرفت حاصل مى شــود؛ به طریق اولى نیز مى توان در ســایر صنایع مانند خودروسازى،نفت و برق و… نیز پیشــرفت کرد. عامل تولید قدرت نیز شناخت منابع و توان داخلى و تکیه بر داده هاى داخلى است.
نماینده رهبرى در شــوراى عالى امنیت ملى تأکیــد کرد: ماشــین دیوان ســالارى دولت تهدیدى براى پیشــرفت کشــور است و باید اصلاح شود. بى تفاوتى نیز این مسیر پیشرفت را کند مى نماید. اصحاب صنایع بایستى از سوى دســتگاه هاى متولى مورد حمایت جدى قرار گیرند و موانع تولید مرتفع شود. بودجه ۳۸۰ میلیارد تومانى دولت براى دستگاه هاى اجرایى منحصر به هزینه هاى جارى نیست بلکه بایستى براى تسهیل روند پیشرفت کشور هزینه شود.

وى تصریح کرد: یکى از بحث هاى بسیار مهم؛ شناخت مسئله اســت. مسئله هاى کاذب براى انقلاب آفت اســت و مسائل اصلى را به حاشیه مى برد. اوایل دهه هفتاد در شوراى عالى امنیت کشــور مسئله بدهکاران بانکى مطرح شد و در گزارشى که آمد متوجه شدیم ۱۱ هزار میلیارد معوقه بانکى تنها متعلق به ۲۳ نفر است که هیچ کدام اهل تولید و صنعت یک نفر تنها ۵۲ شرکت ثبت کرده بود که هیچ کدام ماهیت صنعتى نداشت. هفته گذشته در جلسه اى که اسناد آن موجود است متوجه شدم شرکتى که به بهانه خصوصى سازى واگذار شده، شخصى؛ این شرکت مهم تولیدى و صنعتى را به قیمت کمتــر از یک پراید خریدارى کرده و از کنار آن صدها میلیارد وام گرفته و سپس آن را رها کرده است.
سعید جلیلى گفت: ناگفته نماند این مسائل مربوط به این دولت و آن دولت نیست و چپ و راست نمى شناسد. چه بسا اگر بنده هم در رأس دولت مى بودم همین مسائل بود. منظور اینکه عده اى فرصت طلب همیشه بناى سوءاستفاده دارند. در مقابل شــرکت هایى هم حضور دارند که خالصانه کار جهادى مى نمایند. شرکت هایى که باوجود موانع موجود اما همچنان با شــعار «مامى توانیم» پیش مى روند. چگونگى تکثیر این مدل هاى جهادى باید تحلیل و واکاوى شود و موانع حضور برطرف شود.

انتهای مطلب

ارسال دیدگاه

معادله امنیتی *


© پایگـاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی 1393

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا