جلسه ششم سلسله جلسات بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن 93/12/10

عهد و رابطه حکم و طاعت در مفهوم دولت

دکتر جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی از اواسط دهه شصت پژوهش های متعددی را در حوزه اندیشه سیاسی اسلام دنبال کرده است. سیاست خارجی پیامبر رساله کارشناسی ارشد ایشان بوده که ترجمه عربی آن در خارج از کشور به چاپ های متعدد رسیده است . دکتر جلیلی بنیان های اندیشه سیاسی اسلام در قرآن را در رساله دکتری خود بحث کرده و سالهاست این سرفصل را در دانشگاههای امام صادق و تهران تدریس می کند. ...

سلسله جلسات بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن (صوت)

دکتر جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی از اواسط دهه شصت پژوهش های متعددی را در حوزه اندیشه سیاسی اسلام دنبال کرده است. سیاست خارجی پیامبر رساله کارشناسی ارشد ایشان بوده که ترجمه عربی آن در خارج از کشور به چاپ های متعدد رسیده است . دکتر جلیلی بنیان های اندیشه سیاسی اسلام در قرآن را در رساله دکتری خود بحث کرده و سالهاست این سرفصل را در دانشگاههای امام صادق و تهران تدریس می کند. ...

کلیپ “هدایت” کارویژه اساسی دولت اسلامی

دکتر جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی از اواسط دهه شصت پژوهش های متعددی را در حوزه اندیشه سیاسی اسلام دنبال کرده است.سیاست خارجی پیامبر رساله کارشناسی ارشد ایشان بوده که ترجمه عربی آن در خارج از کشور به چاپ های متعدد رسیده است .دکتر جلیلی بنیان های اندیشه سیاسی اسلام در قرآن را در رساله دکتری خود بحث کرده و سالهاست این سرفصل را در دانشگاههای امام صادق و تهران تدریس می کند.آنچه می خوانید ...

متن درس گفتار دکتر سعید جلیلی پیرامون اندیشه سیاسی اسلام - جلسه مورخ 93/5/14

مبارزه و محاسبه

محاسبه برای مبارزه دو وجه دارد. یکی طرف مقابل است و یکی طرف شما است. این که طرف مقابل چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارد. این که خود شما چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی می‌توانید داشـته باشید. باید از اینها یک محاسبه دقیق داشته باشید. اگر این محاسبه را نداشته باشید، طبیعی است که در مبارزه آن فرجام لازم را پیدا نمی‌کنید. ...

متن درس گفتار دکتر جلیلی پیرامون اندیشه سیاسی اسلام - جلسه مورخ 93/3/13

قرآن و کارویژه های دولت اسلامی؛ تاملی در تفاوت نظام های سکولار و دینی

یک‌سری کارویژه‌ها را همه دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند و انجام می‌دهند؛ گرچه ممکن است در چگونگی و حدود و ثغور آن بحث وجود داشته باشد. اما یک‌سری کارویژه‌ها وجود دارند که برخی به آنها قائل هستند و برخی نیستند. برخی از وظایف به‌نوعی، خاص اندیشه اسلامی است. عده‌ای چون می‌بینند این کارویژه‌ها در دولت‌های دیگر دنیا وجود ندارند، اصل آنها را نفی می‌کنند؟ اما در اندیشه دینی، هدایت یک کارویژه بزرگ پیامبران و یک فرصت اس ...


© پایگـاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی 1393

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا